Utbildad partner bra för hälsan

Text:

Bild: Istockphoto

Människor med högre utbildning har ofta bättre hälsa än människor med lägre utbildning. Ny forskning från Indiana university, USA, visar att en välutbildad partner också verkar ha positiva hälsoeffekter. Forskarna har använt data från the Wisconsin longitudinal study, som har följt över 3 400 amerikaner från 1957 och framåt och samlat information om deras självupplevda fysiska och psykiska hälsa, relationer och studier. Forskarna bakom studien menar att i synnerhet kvinnor verkar gynnas av att ha en högutbildad partner. Studien publicerades i Journal of health and social behavior.