Två språk bra för kognition

Text:

Bild: Istockphoto

Enligt en ny undersökning utförd av ryska och brittiska forskare är tvåspråkighet en av de mer kraftfulla faktorerna för att stärka hjärnans kognitiva kapacitet. 63 deltagare över 60 år fick en uppgift som mäter individens hämmande exekutiva kontroll (som bland annat styr beslut och handlingar). Ju längre deltagarna hade studerat ett andraspråk och ju mer flytande de var i språket, desto bättre presterade de i experimentet. Nivån på språkkunskaperna spelade en större roll än hur länge deltagarna lärt sig ett andraspråk.