Stress ger värre covid

Text:

Bild: Istockphoto

En stor amerikansk studie som publicerats i Jama Psychiatry visar att risken för långtidscovid är högre för personer som lider av psykisk ohälsa, ensamhet och stress.

Totalt har 55 000 personer från USA och Kanada ingått i studien. Dessa rekryterades i april 2020 och följdes sedan över ett år av forskarna. 97 procent av deltagarna i studien var kvinnor, fyra av tio arbetade inom vården. Under tiden för studien fick 3 200 av deltagarna covid-19. 

Deltagarna i studien fick svara på frågor om sin psykiska hälsa både i början av studien och längre fram. De som var deprimerade, ångestfyllda, stressade eller ensamma redan innan pandemin utbröt löpte en större risk för att utveckla lång­variga covid-symtom. Risken för dessa långvariga symtom – som yttrade sig som exempelvis hjärndimma, förvirring och trötthet – ökade med 32 till 46 procent och var alltså starkare kopplade till postcovid än fysiska faktorer. Dessutom kunde forskarna konstatera att de som led av två eller flera typer av psykisk ohälsa hade 50 procents förhöjd risk för långvariga postcovid-besvär.