Smart av dataspel?

Text:

Bild: Istockphoto

Forskare vid Karolinska institutet och Vrije universiteit i Amsterdam har studerat hur amerikanska barns skärmvanor hänger samman med hur deras kognitiva förmågor utvecklas över tid. Resultaten har publicerats i tidskriften Nature. 

Vid två tillfällen, som låg två år ifrån varandra, fick barnen (9 000 vid första tillfället, varav 5 000 även deltog vid andra tillfället) genomföra tester som gav ett mått på deras generella kognitiva förmåga samt svara på frågor om hur mycket tid de tillbringade med tv- och videotittande, dataspel och sociala medier. Barn som spelade mer dataspel än genomsnittet ökade sin intelligens mellan de två mätningarna med ungefär 2,5 IQ-poäng. Däremot sågs ingen tydlig effekt, varken positiv eller negativ, av tv- och videotittande eller sociala medier.

Men skärmtiden är förstås en het potatis. Nyligen gick norska Helsedirektoratet ut med nya rekommendationer om barns skärmtid och Världshälsoorganisationen, WHO, klassar för mycket nöjesskärmtid som en riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa.