Så räddas språket vid hjärnskada

Text:

Bild: Istockphoto

Forskare vid Georgetown University Medical Center har i en studie sett att hos barn som fått en omfattande stroke i vänstra delen av hjärnan när de var nyfödda, gör hjärnans plasticitet att den högra hjärnhalvan tar över de språkfunktioner som vanligtvis hanteras i den vänstra hemisfären, såsom ordförståelse. Avkodningen av känslan och tonen i det som sägs, som däremot brukar sägas hanteras i den högra hemisfären – fortsätter dock att processas där. I studien undersöktes barn som fått en stroke när de bara var några dagar gamla. Vid 9 och 26 års ålder testades deras språkkunskaper och deras hjärnor skannades med fMRI. Forskarna menar att denna typ av omorganisering troligen kan ske just för att barnen var så små när skadan inträffade och att mer omfattande ”förflyttning” av funktioner ofta inte är möjligt även om hjärnskadan inträffar tidigt i livet.