Så hade vi sex under covid

Text:

Bild: Istockphoto

Under pandemin hade människor … ungefär lika mycket sex som vanligt.

Det visar en internationell studie, där bland annat forskare från Malmö universitet bidragit, som undersökt hur intimitet och sexualitet i parrelationer påverkades under covid-19-pandemin. Majoriteten av deltagarna i studien, som alla var över 18 år och levde i en relation, upplevde ingen förändring i sexuellt intresse under perioden – trots att de allra flesta par tillbringade mer tid tillsammans än vanligt. 

I studien svarade 4 813 personer från åtta länder på frågor om intimitet och sexualitet, bland annat om sexuellt intresse för sin partner, närhet och hur nöjda de var i relationen och med sexlivet.

53 procent av deltagarna svarade att de hade samma sexuella intresse för sin partner som före pandemin, 28 procent rapporterade en ökning, medan 19 procent uppgav en minskning. Länderna som ingick i studien var Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Sverige, Turkiet och Tyskland. Forskarna förväntade sig att se skillnader i svaren eftersom pandemin inneburit olika utmaningar eftersom vissa länder hade mer social nedstängning än andra. Men någon större skillnad i pars sexliv rapporterades inte mellan länderna.

Sist i enkäten fick deltagarna själva summera sitt sexliv under pandemin. Resultaten visar att de som mådde bra i sin relation fortsatte att ha det bra och fick det ibland bättre just på grund av social isolering, medan de som redan hade svårigheter i sin relation fick det ännu svårare, eller minst lika svårt under pandemin.