Rädda råttor

Text:

Bild: Istockphoto

Forskare vid Linköpings universitet har upptäckt en biologisk mekanism som verkar förstärka lagringen av skrämmande minnen i hjärnan. Studien, som är gjord på råttor, har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry, visar att det kan vara minskade nivåer av enzymet PRDM2 som gör att konsolideringen av minnen som är förknippade med rädsla, ökar. Det betyder att lägre nivåer av PRDM2 kan göra att ett obehagligt minne har lättare för att stabiliseras och bevaras som ett långtidsminne.