Nätterapi hjälper unga

Text:

Bild: Istockphoto

Psykodynamisk terapi via internet, ipdt, är lika effektivt som den mer välkända internetbaserade kognitiva beteendeterapin, ikbt. I alla fall när det gäller tonårsdepression. Det visar en studie utförd av ett internationellt forskarlag, däribland forskare från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

I studien deltog 272 unga i åldern 15–19 år med diagnosticerad depression. Hälften fick gå i ikbt, andra halvan i ipdt. Under tio veckor fick de behandling över internet som till största delen bestod av självhjälp med kontakt med terapeut. Behandlingarna skiljer sig på så sätt att den dynamiska terapin mer handlar om att skapa insikt och bearbeta inre känslomässiga konflikter medan den kognitiva beteendeterapin mer betonar beteendeaktivering och kognitiv omstrukturering.