Musik som vi ogillar

Text:

Bild: Istockphoto

Vad är det som gör att vi inte gillar viss musik? Forskare från Max Planck-institutet i Frankfurt och Universitetet i Kassel i Tyskland har tagit reda på det genom djupintervjuer med 21 personer.

Deltagarnas ogillande delade forskarna in i tre orsaksområden:

  1. Objekt-relaterat ogillande handlade om att deltagarna inte tyckte om musikens form, bland annat melodikomposition, framförande och texter. 
  2. Subjekt-relaterat ogillande hade med deltagarnas reaktioner att göra. De beskrev hur det kändes rent fysiskt i kroppen när de hörde vissa musikstycken och vilka känslor musiken framkallade.
  3. Socialt ogillande involverade föreställningar om vad som var okej att tycka om utifrån grupprelaterade faktorer som utbildningsnivå och politisk åskådning. Även hur andra som lyssnar på en viss genre ser ut, spelade in.