Män söker inte hjälp

Text:

Bild: Istockphoto

Män som lider av depression eller ångestsjukdom är mindre benägna än kvinnor att söka vård för sina tillstånd. Att män i lägre grad söker vård kan bero på okunskap, stigma kring psykisk ohälsa och maskulinitetsnormer, enligt en ny avhandling som lagts fram av Sara Blom, vid avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Undersökningen bygger på 9 000 enkätsvar från män och kvinnor i undersökningar som utförts 2008, 2014 och 2019.