Låt tanken vandra

Text:

Bild: Istockphoto

Förr kunde tid i en lång kö i affären eller i väntan på en buss vid en hållplats innebära att man bara stod och tänkte. Men med digitaliseringen i samhället och våra smarta telefoner har den tiden krympt dramatiskt. För handen på hjärtat – visst drar du ganska snabbt fram din telefon så fort du riskerar att inte ha något ”mer” att göra än att tänka? Det är synd. I alla fall om man ska tro en ny studie, där japanska forskare har undersökt i hur hög grad människor uppskattar tid för tankar och reflektion.

I en serie om sex experiment med totalt 259 deltagare undersökte forskarna deltagarnas förväntningar på och upplevelser av tid då de bara satt och tänkte. I alla experiment visade det sig att deltagarna underskattade hur bra de faktiskt tyckte om att tänka. Enligt en av de deltagande forskarna, professor Kou Murayama vid universitetet i Tübingen i Tyskland, är det synd eftersom det är under sådan tanketid vi bäst löser problem, blir mer kreativa och kanske till och med hittar meningen med livet. 

Samtidigt understryker Kou Murayama att tänkandet inte var en syssla som deltagarna älskade. På en skala från 1 till 7 som visade hur mycket de tyckte om något, angav de att tänka låg på en 3:a eller 4:a. Han säger också att det för en del människor förstås också kan kännas tråkigt att tänka eftersom de kanske fastnar i negativt tänkande och ältande.