Introverta låter mest som infödda

Text:

Bild: Istockphoto

En längre vistelse i det land, vars språk man lär sig i vuxen ålder, är en förutsättning för att låta som en infödd. Men ny forskning visar att det också är en fördel att ha en mer introvert personlighet om man vill behärska ett språk helt. Anledningen till detta skulle kunna vara att en mer introvert person är inlyssnande och avvaktande – och då lär sig mer om hur ord uttalas och hur språket är uppbyggt.

Språkforskare vid Stockholms universitet har undersökt 62 svenskar som alla lärt sig franska i tonåren eller senare och som bott i Frankrike i cirka 20 år. De konstaterar att det finns en rejäl spridning i gruppen när det gäller om personerna uppfattas som infödda fransmän eller ej. Förutom en viss typ av språkbegåvning (minne för ljudsekvenser) och längd på vistelse i landet visar studien alltså att de psykologiska faktorerna också är avgörande.