Extrovert = dålig lyssnare?

Text:

Bild: Istockphoto

Extroverta personer älskar att vara bland folk, bryr sig mycket om sina relationer och har utmärkta sociala förmågor. Det är i alla fall så de brukar beskrivas. Men det är inte alltid så andra uppfattar extroverta personer. Det menar psykologiforskare vid Stanford university som i sex olika studier har undersökt hur extroverta egentligen uppfattas av sin omgivning – när det gäller att lyssna.

I en av studierna delades 147 studenter in i sex grupper, där de varje vecka träffades för att jobba med ledaregenskaper. Studenterna fick betygsätta hur bra lyssnare de tyckte att de andra i gruppen var (hur mycket de verkade lyssna när någon annan pratade och hur väl de kom ihåg vad någon sagt, till exempel). Därefter fick deltagarna fylla i enkäter och skattningsformulär som mätte deras extraversion. Resultatet: de som var mycket extroverta klassades av sina studiekamrater som sämre lyssnare. Resultaten var desamma i resterande delstudier – extroverta personer bedömdes av andra gång på gång som sämre lyssnare i sociala interaktioner.