Därför är det så jobbigt att tänka

Text:

Bild: Istockphoto

Att vi känner oss helt slut efter att vi gjort något intellektuellt ansträngande är troligen inte bara en känsla, utan något som kan fylla en viktig funktion – det får oss att vila. I en studie publicerad i tidskriften Current Biology har amerikanska forskare funnit vad de tror är en delförklaring till varför det är så jobbigt att tänka. Det kan ha att göra med signalsubstansen glutamat.

Nivåerna av glutamat i hjärnans prefrontala cortex var högre hos försökspersoner efter en dag av kognitivt krävande uppgifter, än efter en dag med mindre utmanande uppgifter. I studien delades 40 personer in i två grupper och deras hjärnor undersöktes med magnetisk resonanstomografi, MRS. Deras förmåga att lösa uppgifter testades under dagen. 

Glutamat är den signalsubstans som finns i störst mängd i hjärnan och är inblandad i en mängd viktiga funktioner, såsom minne och inlärning. Påverkan på glutamatfunktionen verkar också vara inblandad vid degenerativa sjukdomar, som alzheimer. De förhöjda nivåerna av glutamat pekar på att tröttheten fyller en viktig funktion – nämligen att få oss att göra något mindre krävande med syftet att låta hjärnan ”vila”, menar forskarna.