Barnbarn är varma experter

Text:

Bild: Istockphoto

En ”varm expert” är en närstående person som egentligen inte är expert på ett område, men som kan mer om det än dem de hjälper. Barnbarn är ett exempel på detta. I en ny studie från Malmö universitet har forskare djupintervjuat 22 äldre personer om hur de lär sig digitala medier. Det var främst barnbarnen som lärde de äldre om ny teknik – trots att barnen inte är ”kalla experter”, som exempelvis ingenjörer som utvecklar medie­teknologi, men att barnbarnen kan mycket mer än sina mor- och farföräldrar.