Att bli pappa ändrar hjärnan

Text:

Bild: Istockphoto

Flera studier har visat att kvinnors hjärnor förändras när de blir gravida och får barn. Men det verkar även gälla nyblivna fäder, enligt en ny studie. Genom att undersöka 40 mäns hjärnor med magnetkamera, före och efter det att de blivit pappor, kunde forskarna konstatera att pappornas hjärnor också förändrades. 

Den tydligaste förändringen syntes i cortex, hjärnbarken, och där främst i områden kopplade till processande av syninformation, men även i de delar som ofta kopplas ihop med det så kallade standardnätverket, default mode network. Det är aktivt när vi  dagdrömmer men även när vi tänker kring framtiden.

Forskarna menar att det också är viktigt för vår empati, när vi mentaliserar och föreställer oss andra människors tankar och känslor. Hos kontrollgruppen, som bestod av 17 män som inte hade fått barn, syntes inga sådana förändringar.

Den främsta skillnaden i förändring mellan mäns och kvinnors hjärnor efter att de fått barn är att det hos kvinnor kunnat konstateras förändringar i de subkortikala regionerna, alltså mer djupt liggande strukturer i hjärnan, något som inte syntes hos männen i studien.

Forskare vid University of southern California i USA och spanska Universidad Carlos III i Madrid undersöker pappors hjärnor.