”Vi har förlorat förmågan att binda oss”

Text:

Bild: Susanne Schleyer, autorenarchiv.de

I sin forskning har sociologen Eva Illouz intervjuat mängder med människor om deras kärleksliv. Hon har studerat hur kapitalismen integrerar i våra känsloliv och på en allt större, men mer osäker, kärleksmarknad. Hennes slutsats är att kärleken blivit en marknad där vi ”shoppar en partner” och att våra kärleksliv har blivit väldigt komplicerade, men inte alltid på grund av våra ”svaga psyken”.

– Osäkerheten vi ofta känner är effekter av stora historiska förändringar, och vi får kämpa på i våra kärleksliv eftersom modernitetens nyckelinstitutioner – exempelvis kapitalismen – formar vilka vi är, också i de allra mest intima stunderna i livet. Jag tror att det vi har vunnit i personlig frihet har vi fått betala för med förlorad trygghet och förmåga att binda oss, skriver hon i en mejlintervju.

Dessutom, påpekar Eva Illouz, så betonar vår tids terapier varje individs behov, i stället för att se på relationer som summan av något större än individerna i dem.

– Man ser på relationer som resultatet av en förhandling mellan två personer som är helt medvetna om sina egna behov, men det är ett mycket flyktigt sätt att bygga relationer.

Hennes huvudsakliga kritik mot terapi är frågan om huruvida individen kan och ska vara utgångspunkten och slutpunkten av alla sociala relationer.

– Terapi kan vara väldigt användbart för att formulera en historia kring vem man är som individ och kan hjälpa oss att bryta igenom tabun och sociala normer som göra oss blyga eller försvårar för oss när vi ska uttrycka vår egen vilja, skriver Eva Illouz.

Men hon anser också att man alltid måste räkna med andra konsekvenser när man går i psykoterapi:

– Hela premissen för terapin är att självrannsakan per automatik leder till bättre självkännedom. Men jag vet inte om så alltid är fallet. När vi ”tittar inåt” så leder det också ofta till förvirring och motstridiga känslor. Min erfarenhet är att självrannsakan ofta till bidrar till mer och inte mindre förvirring.

Sociologen Eva Illouz bok Därför tar kärleken slut kom på svenska 2020 och 2014 gavs Därför gör kärlek ont ut på svenska på Daidalos förlag.