Katt mot ensamhet. Carina Nunstedt och Ulrica Norberg om katters kraft.

Text:

Bild: Andreas Lundberg

I boken Cat Power utforskar Carina Nunstedt och Ulrica Norberg kattens betydelse för människan historiskt, frågar sig varför vi mår så bra av att ha katt och intervjuar kattexperter från hela världen om den forskning som visar att djuren kan sänka stress- och ångestnivåer.

– Vi skriver om den evidens som finns för det som kattälskare redan vet: att närvaron av en katt på olika sätt ökar vårt välbefinnande. När katten spinner utsöndras exempelvis oxytocin, och vibrationerna ger på olika sätt positiva hälsoeffekter, som lägre blodtryck och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Ulrica Norberg.

– En katt kan verkligen hjälpa mot både olika former av psykisk ohälsa och ensamhet, vilket känns angeläget att lyfta i dessa tider, säger Carina Nunstedt. Dessutom tvingar den oss att dra ner på tempot och vara i nuet – både genom lugn och lek.

Boken tar avstamp i författarnas berättelser om hur katterna stöttat dem genom olika svårigheter i livet. Carina Nunstedt berättar att det var hennes man, som gick bort i cancer förra året, som tog initiativet till att skaffa katt i deras familj – trots att han var allergisk.

– Han googlade runt när han satt i karantän på lantstället, och kom fram till att vi skulle skaffa två sibiriska katter, som funkade trots hans allergi. Och det var verkligen påtagligt vilken glädje de skänkte genom hela den svåra sjukdomsprocessen. Katterna gav värme och kärlek, de la sig på honom när han hade ont, och inte minst psykiskt gav de en tröst, säger Carina Nunstedt.

Både hennes och Ulrika Norbergs personliga historia och erfarenheter av livet med katt följs i boken av fakta och forskning om våra fyrfota vänner.

Författarna poängterar särskilt tre saker som vi kan lära oss av katterna:

Integritet: Katten lyssnar på sina egna behov och sätter naturliga gränser för när den vill ha sällskap eller vill vara ifred. Där kan vi människor lära mycket vad gäller vår egen integritet.

Återhämtning: Katten är expert på att vila, vilket står i paritet till dess smidighet och styrka. Detsamma gäller oss människor – ju mer adekvat återhämtning vi har, desto bättre mår vi.

Känslighet: Katten är mycket duktig på att använda sina sinnen. Vi kan aldrig få lika skarp hörsel som katten, men vi kan bli bättre på att ta våra sinnen och känselintryck på allvar.