Talgoxar med bra självkontroll

Text:

Bild: Istockphoto

När forskare vid Lunds universitet studerade impuls- och självkontroll hos småfåglar utmärkte sig talgoxarna som lite extra smarta.

Självkontroll är svårt för djur och brukar användas som jämförelse när man undersöker kognitiv förmåga. Vanligast är det ”transparenta cylindertestet” som går ut på att man placerar ett genomskinligt rör på tvären framför ett djur. Inuti finns en matbit som djuret ser och vill komma åt. Om djuret försöker ta maten genom cylinderns vägg räknas det som ett misslyckande, men om det förstår att det ska gå eller flyga runt till öppningen och plocka ut födan räknas det som det lyckats.

Stora kråkfåglar och människoapor är bäst på den här typen av tester – men även talgoxarna har alltså visat sig vara ganska duktiga – varför forskarna bestämde sig för att testa även blåmesar. Mesar har den relativt största hjärnan av våra småfåglar och blåmesarna är kända som väldigt nyfikna. Blåmesarna lyckades i 52 procent av fallen hitta öppningen i cylindern och få ut den lilla matbiten – i jämförelse med talgoxarna som lyckades i hela 68 procent av fallen. De småfåglar som tidigare testats har dock legat på mellan 20 och 40 procent, så blåmesarna gjorde ändå ganska bra ifrån sig, tyckte forskarna.