Är du anhörig till någon som mår dåligt?

Psykologen Martina Nelson vet vad du ska tänka på.

Text:

Bild: Caroline Andersson Renaud

Martina Nelson är psykolog och specialist inom neuropsykologi. I sitt arbete har hon genom åren träffat många patienter, och lika många anhöriga. Nu har hon skrivit en bok om och till en grupp som av förklarliga skäl hamnat i skymundan – alla de anhöriga som lever nära inpå någon med en psykiatrisk diagnos eller psykisk ohälsa. Anhörigskapet är ofta påfrestande och många mår dåligt och kämpar vid sidan av.

– Det är dessutom ganska vanligt att patienter hamnar hos oss i vården för att de har börjat som anhöriga och själva sedan utvecklat psykisk ohälsa av olika slag, mycket på grund av att de inte fått tillräckligt stöd, hjälp eller verktyg för att hantera sin situation, säger Martina Nelson.

Hon har dessutom själv varit anhörig de senaste åren.

– Det tar verkligen på krafterna och ja, det här är ju också en bok som jag själv känner att jag hade behövt.

I boken tar hon upp det som ofta är gemensamt för anhöriga, och information om olika psykiatriska diagnoser varvas med berättelser från anhöriga själva. Längst bak finns en lista på olika organisationer och forum för stöd till anhöriga.

– Jag tyckte det var viktigt att lyfta att det finns en hel del hjälp och stöd att få, från kommunen och via det som kallas anhörigstöd och anhörigkonsulenter.

Om hon ska ge något generellt tips till anhöriga till personer med psykisk ohälsa så är det att påminna sig om att man inte är ensam, men också att verkligen förstå att ens eget liv är viktigt och att man avsätter tid för sig själv och för att bygga sin egen psykiska hållbarhet.

– Men man måste komma ihåg att anhörigskapet såklart ser helt olika ut från person till person. Och att det inte är farligt att må dåligt – att känna ångest, oro och stress och så. Men det kan vara viktigt att ha någon form av stöd själv ändå. För vissa är boken en stor hjälp, andra kanske behöver anhörigstöd eller gruppträffar. Och vissa kan behöva gå i egen terapi.

Martina Nelsons bok Vem hjälper den som hjälper kommer ut i mars 2024 på Bonnier fakta.