Hundars personlighet formas under uppväxten

Text:

Bild: Istockphoto

Att vi människor påverkas starkt av vår barndom och uppväxt känner de flesta till, men visste du att detsamma verkar gälla hundar?

För även om hundens ras är den faktor som har störst påverkan på dess personlighet så är även den sociala omgivningen och uppväxtmiljön viktiga faktorer. Det visar forskning från Helsingfors universitet.

Forskarna har samlat in beteendedata från över 11 000 hundar och 300 olika raser, och undersökt faktorer som kan tänkas påverka hundarnas personlighet, samt tittat på olika personlighetsdrag såsom osäkerhet, aggressivitet, energi, dominans och social förmåga.

En viktig faktor som påverkade hundarnas personlighet visade sig vara hur hundens sociala umgänge sett ut när den var valp – om hunden som valp tränats i sociala situationer med andra hundar och människor var de i vuxen ålder mindre aggressiva och osäkra samt uppvisade bättre fokus och hade lättare att umgås med både andra hundar och människor. Forskarna bakom studien påpekar att en stor rad andra faktorer påverkar hundars personligt, inte minst vilken omvårdnad valpen fått från mamman, men att man inte tittat på den typen av faktorer i denna studie.