Ett pärlband av kontakt. Frida Bern Andersson har skrivit en bok om vänskap.

Text:

Bild: Martin Magntorn

Att träffa nya vänner, och hålla kontakten med dem man har, har varit en utmaning under pandemin. Men även utan en pandemi kan det vara svårt. När Daniel Ek, legitimerad psykolog, för ett par år sedan började känna sig ensam, upptäckte han att han försummat sina vänner. Då tog han initiativ till att skriva en bok om just vänskap, tillsammans med nya vännen Frida Bern Andersson, legitimerad psykolog, och gamla vännen Pär Flodin, forskare i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

I Länge leve vänner (Natur & Kultur) har de sammanställt forskning som visar att vi faktiskt mår bättre, både psykiskt och fysiskt, av nära sociala relationer – och till och med lever längre.

Vad är vänskap?

– Det tog oss ett år att inse att det inte går att enas om en definition, säger Frida Bern Andersson.

De enades i stället om en metafor: vänskap är som ett pärlband av nära kontakt. De listar fem faktorer som kännetecknar vänskap: tid tillsammans, positivitet, ömsesidighet, likhet och lojalitet.

– Men detta i sig ger inga garantier för att vänskapen ska fördjupas. Vi lägger -fokus på den närhet som uppstår i stunden, pärlorna, och det pärlband av kontakt som skapas över tid. Där är öppenhet och tillit viktiga ingredienser.

Författarna har identifierat tre förutsättningar för att pärlorna ska bli till: medvetenhet om sin egen och den andras ”kärna” (det som är mest levande i oss: vad vi känner, vill och behöver i stunden), mod att vara öppen trots att det inte finns garantier för att bli förstådd, och välvilja – att möta vännens mod med värme.

– Om vi förvaltar det förtroende vi får, kan vi båda uppleva starkare närhet och tillit. Då aktiveras hjärnans belönings-system och vi vågar fortsätta ta risker
och närma oss varandra.

Boken ger handfasta tips och övningar för att skapa, fördjupa och upprätthålla vänskapsrelationer.

– Jag tror att social kontakt och gemenskap är vad vi människor längtar efter allra mest, men vi sätter lätt krokben för oss själva. Kontakt handlar inte om att prestera inför varandra, utan om att utvecklas tillsammans.

Hur har dina egna vänskapsrelationer påverkats under arbetet med boken?

– Jag har blivit mer nyfiken på mina relationer. Våra modeller har hjälpt mig att bättre förstå vad jag gillar i vänskap, vad som skaver och varför.

5 x tecken på vänskap

1. Tid tillsammans – träffas regel­bundet.

2. Positivitet – mötena
ger glädje.

3. Ömsesidighet – det finns balans mellan givande och
tagande.

4. Likhet – man har liknande värderingar.

5. Loja­litet – man kan lita på att vänner finns där.