ACT och autism

Text:

Bild: Jessica Lund

Terapiformen ACT, acceptance and commitment therapy, kan bland annat mildra depressiva symptom och stress hos personer med autismspektrumtillstånd, visar ny svensk forskning.

– Det finns ingen tidigare studie på hur verksam ACT är mot psykisk ohälsa hos personer på autismspektrumet. I min avhandling kunde jag konstatera att en ACT-manual anpassad för autism, NeuroACT, fungerar bra, inte minst för stress och undvikandebeteenden som är vanligt bland dessa individer, säger forskaren Johan Pahnke.

Vanliga undvikandebeteenden är att undvika att åka buss, gå i affärer eller träffa människor.

– Med NeuroACT-behandlingen minskade de personer som ingick i studien sina undvikandebeteenden, vilket ledde till en positiv effekt på deras livskvalitet.

Johan Pahnke menar att NeuroACT därmed har stor potential inom psykiatri och habilitering.

– Jag har studerat normalbegåvade ungdomar från 13 år och vuxna. Min studie säger därför ingenting om personer som både befinner sig på autismspektrumet och har en intellektuell funktionsnedsättning. Men jag tror att NeuroACT kan vara en bra behandlingsform för personer med autism överlag.