Så funkar ketamin

Text:

Bild: Istockphoto

Depression drabbar mer än 360 miljoner människor varje år, och behovet är stort av läkemedel med snabbare verkan och bredare effekt än klassiska antidepressiva läkemedel, som SSRI-preparat.
Narkosmedlet ketamin har visat sig hjälpa snabbt vid svår depression, men det är oklart exakt hur den antidepressiva effekten uppstår. Dessutom kan ämnet ge hallucinationer och vanföreställningar. Nu har forskare vid Karolinska institutet undersökt de molekylära mekanismerna hos ketamin, och sett att ämnet påverkar den nervsignalering som sker via det så kallade glutamatsystemet, till skillnad från SSRI-preparaten som påverkar nervsignalering via monoaminer i hjärnan. Försök på celler och möss visar att ketamin minskar frisättningen av glutamat. Det kan delvis förklara effekten, menar forskningsledaren Per Svenningsson, eftersom förhöjd glutamatfrisättning tidigare har kopplats till stress, depression och andra humörsjukdomar. Genom att bättre förstå hur ketamin fungerar, hoppas forskarna kunna hitta andra substanser med samma snabba effekt, men utan biverkningar.