Pris till tre hjärnforskare

Text:

Bild: Istockphoto

2023 års Brain Prize, som varje år delas ut till framstående hjärnforskare, har tilldelats Christine Holt, Michael Greenberg och Erin Schuman. Deras forskning om neuroplasticitet har på olika sätt varit betydande för att ge en bättre förståelse för genetiken bakom neurodegenerativa sjukdomar, menar priskommittén.

Christine Holt är hjärnforskare verksam vid Cambridge university i Storbritannien, Michael Greenberg är professor i neurobiologi vid Harvard i USA och Erin Schuman är hjärnforskare vid Max Planck Institute for Brain Research i Tyskland. Det danska Brain Prize delas ut av Lundbeck Foundation och prissumman är 10 miljoner danska kronor.