Vill du bli av med ilska? Skriv ner den!

Text:

Bild: Istockphoto

En forskargrupp i Japan har upptäckt ett förbluffande lätt sätt att bli av med ilska, utan att behöva konfrontera den man är arg på: skriv ner dina tankar på en lapp och förstör lappen.

I alla fall fungerade detta knep bra i den studie de utförde där en grupp forskarstudenter var försökspersoner. Dessa ombads att skriva ner sina tankar om en aktuellt social fråga, till exempel om rökning på offentliga platser ska förbjudas. Därefter utvärderades deras text av en ”professor” som skrev nedlåtande och elaka kommentarer till svar. Försökspersonerna, som inte visste att det nedlåtande svaret var en del av experimentet, ombads därefter att skriva ner sina tankar om svaret de fått, med fokus på vad som varit känslomässigt triggande. Sedan fick halva gruppen spara det de skrivit på datorn, medan andra halvan fick slänga, eller förstöra, pappret med det de skrivit. Deras humör och ilska kontrollerades före och efter att de blivit förolämpade – och gruppen som fått skriva ner sin ilska och därefter fått slänga sitt papper rapporterade lägst nivåer av ilska i slutänden. Studien har publicerats i Scientific Reports.