Utbränd av barn?

Text:

Bild: Istockphoto

Så kallad parental burnout, föräldra­utbrändhet, kännetecknas av utmattning, avstängdhet och starka känslor av otillräcklighet i föräldraskapet. En ny studie publicerad i tidskriften Affective Science visar att rika länder i väst ligger i topp när det gäller utbrända föräldrar. De belgiska psykologiforskarna som ligger bakom studien listar tre varningstecken:

1. Att känna sig helt slutkörd i sin roll som förälder.

2. Att inte längre njuta av att vara med sina barn.

3. Att ha svårare att visa sina barn att man älskar dem.

Känner man sig så här ofta, flera dagar i veckan, är det troligt att man närmar sig utbrändhet som förälder. Forskarna pekar på vikten av att våga ta hand om sig själv, och söka hjälp i ett tidigt skede. I studien har forskarna i enkäter tillfrågat över 17 000 föräldrar i 42 länder om ­utbrändhet.