Trygga relationer hjälper utsatta barn

Text:

Bild: unsplash

En studie från Columbia University visar att en bra relation med föräldrar och andra vuxna under barndomen är kopplat till bättre hälsa i vuxen ålder – även om barnet varit med om svåra händelser.
I studien fokuserade forskarna på utsatta samhällsgrupper, där barn löper större risk att vara utsatta för exempelvis våld och fattigdom. De ville ta reda på om det fanns några skyddsfaktorer och använde data från 2 000 deltagare från en tidigare longitudinell studie som följt familjer i tre generationer i över 20 år. Alla deltagare hade puertorikanskt påbrå och hälften av dem bodde i Puerto Rico, hälften i södra Bronx, New York. Deras psykiska hälsa undersöktes i vuxen ålder och tre gånger under uppväxten undersökte man om barnen varit utsatta för svåra livshändelser, såsom misshandel, att en nära anhörig blir sjuk eller hamnar i fängelse, eller våld i hemmet.
Resultaten visar att barn som hade minst en bra relation med en omhändertagande vuxen under uppväxten, löpte mindre risk att utveckla depression, ångest eller allvarlig stress senare i livet – även om de varit med om svåra livshändelser. Studien har publicerats i JAMA Psychiatry.