Tacksamhet skyddar mot stress

Text:

Bild: Istockphoto

Att känna tacksamhet kan ha en skyddande effekt mot stress. Det visar irländska forskare i en studie av 68 personer. Dessa fick göra stressande uppgifter i labbmiljö samtidigt som deras systoliska blodtryck mättes. För de av försökspersonerna som aktivt utövande, tänkte på och kände tacksamhet, var blodtrycket lägre under hela stresstestet – vilket forskarna menar indikerar att en förmåga att känna tacksamhet har en skyddande effekt i stressande situationer. Studien har publicerats i Journal of Psychophysiology.