Svårare att se allvaret med psykisk misshandel

Text:

Bild: Noah Buschner, Unsplash

Fysiskt våld uppfattas ofta som värre än psykiskt av omgivningen. Men psykiskt våld upplevs värre av de utsatta. Forskare vid Lunds universitet lät 113 personer som utsatts för psykiskt och fysiskt våld i en nära relation skriva om upplevelserna – och därefter gradera dem på en skala. Texterna lästes sedan av 340 personer, som också värderade allvaret i händelserna. Det visade sig då att de som upplevt det psykiska våldet värderade brotten som allvarligare än de som läste om dem. Det omvända gällde berättelserna om fysiskt våld: de som läst om händelserna graderade våldet som allvarligare än de som själva utsatts.

Enligt studien, som publicerats i Plos one, är det svårare att förmedla allvaret i psykiskt våld – till exempel social isolering, verbal aggression, hot, rädsla, kontrollerande beteende, trakasserier, stalkning, förolämpningar, förödmjukelse och ärekränkning. Därmed blir det också svårare för omvärlden att förstå.