Stressar din partner dig?

Text:

Bild: Istockphoto

Människor känner sig mer förstådda och omhändertagna när deras partner är stöttande – och det syns även på kortisolnivåerna i kroppen. Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Social and Personal Relationships. När forskare lät 191 heterosexuella gifta par diskutera olika personliga saker, analyserade de deras kommunikation och när det förekom såväl positiv som negativ respons och stöd från partnern. De tittade därefter på hur reaktionerna landat hos den pratande deltagaren och mätte även deras kortisolnivåer genom ett salivprov. Kortisol kallas ibland ”stresshormon” och är ett av många sätt att mäta stress.

Nivåerna av kortisol ökade hos deltagarna, framför allt kvinnorna, när de inte blev stöttade eller fick negativ respons från sin partner. Forskarna påpekar dock att även en annan faktor spelade in, nämligen hur försökspersonerna generellt uppfattade sin partner – de som redan ansåg och kände att deras partner inte var stöttande nog, kände sig även mer missförstådda och stressade när de fick negativ respons under testets gång.