Saliven binder oss samman

Text:

Bild: Istockphoto

Torka dregel, ge blöta pussar och dela sked – handlingar som alla hör småbarnslivet till – har visat sig vara viktiga för närheten i relationen. Redan små bebisar kan nämligen intuitivt avgöra om en relation mellan ett barn och en vuxen är en anknytningsrelation, genom att se hur mycket saliv de delar med varandra.

I en ny studie, där över 200 barn i åldrarna 8 månader till 8 år deltog, undersökte utvecklingspsykologer vid Harvard och MIT, hur barn och bebisar reagerade i en serie experiment som handlade om just salivutbyte.

Resultaten pekar bland annat på att barn förväntar sig att salivutbyte i form av att exempelvis dela mat eller använda samma bestick, ska ske inom den närmsta familjen – men inte på samma sätt med personer som man inte har en lika nära relation med.

Ett annat experiment visade att detta inte bara gällde barnen själva, utan när de såg att en vuxen delat saliv (genom att äta på samma apelsinklyfta) med ett annat barn, så förväntade de sig att det var just denna vuxna som skulle hjälpa det barnet när det blev ledset och visade tecken på att behöva tröst, även om andra vuxna personer fanns lika tillgängliga i närheten.

Studien, som har publicerats i tidskriften Science, kan inte svara på om denna kunskap om salivdelning är något medfött eller om det är inlärt. Men att barn förstår detta redan vid några månaders ålder, verkar alltså stå klart.