Så påverkas barn när vuxna dricker

Text:

Bild: Istockphoto

Barn med föräldrar med alkoholmissbruk är en utsatt grupp i mp ha avseenden. I en ny artikel i tidskriften European Journal of Public Health frågar sig svenska forskare från Karolinska institutet och Stockholms universitet om risken för negativa effekter ökar ju mer problematiskt föräldrarnas drickande upplevs av barnen.   

Resultaten visar att risken ökar redan vid få angivna problem av föräldrars drickande, och att alltså även små eller få problem är förknippat med en risk för en sämre livssituation för barn i Sverige – även om barn som angett flest problem hade också speciellt hög risk för sämre hälsa och för att vara mobbade i skolan.