Så påverkar publiken

Text:

Bild: Istockphoto

Tidigare forskning (på män) har visat att publik stärker idrottares prestationer. Särskilt i uthållighetssporter. Men under Världscupen i skidskytte 2020 blev det tydligt att detta bara gällde just män. Kvinnorna blev snarare sämre. Men i de komplexa, koordinationskrävande delarna (själva skyttet) presterade männen sämre med publik, och kvinnorna bättre. 
Idrottspsykologen Amelie Heinrich, vid Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, som lett den första studien som visar att män och kvinnor reagerar olika inför åskådare, kan inte förklara skillnaden, men tror att stereotypen att män förväntas vara starkare befästs då. Andra studier tyder på att kvinnor är mer känsliga för återkoppling (från en publik).