Så funkar road rage

Text:

Bild: Istockphoto

I en studie från University of Warwick har forskare identifierat drag hos aggressiva bilförare, det som kallas road rage på engelska.

Forskarna har tittat på 34 studier som totalt undersökt 1700 personers (ilskna) beteende bakom ratten och konstaterat följande: aggressiva förare kör i snitt 5 km snabbare än andra förare och de gör också fler (och potentiellt trafikfarliga) misstag när de kör, såsom att inte använda blinkers när de byter fil.

Forskarna bakom studien poängterar att det vore oetiskt att släppa ut och undersöka människor som man vet är ilskna i trafiken, på vägarna. Samtliga av studierna som man tittat på har gjorts i en simulator där försökspersonerna på olika sätt blivit arga, exempelvis genom att de har ombetts dra sig till minnes incidenter som gjort dem arga, innan de satt sig i simulatorn. Dessa personers förarstil har sedan jämförts med kontrollgrupper som inte varit upprörda när de körde.

Forskarna hoppas på att studien ska kunna vara ett bidrag till utveckling men av självkörande bilar genom att lära dessa att bättre uppmärksamma aggressiva förare med denna fingervisning om hur aggressivt beteende kan ta sig uttryck i trafiken.