Problemlösning bra för matten

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

När barn får träna upp sitt visuella arbetsminne och sin problemlösning förbättrar de sin matematikinlärning. Detta visar en stor studie på över 17 000 svenska skolbarn i åldrarna sex till åtta år, som under sju veckor har fått genomföra kognitiv träning av olika slag.

Första veckan fick alla barn samma uppgifter. Därefter delades de in i fem olika grupper. Alla grupper fick sedan ägna halva provtiden åt övningar med matematiska tal­linjeuppgifter och 30 procent av provtiden åt övningar för arbetsminnet. De sista 20 procenten av övningarna skiljde sig åt mellan grupperna.

– Allra bäst presterade gruppen som fick uppgifter i visuellt arbetsminne och problemlösning. Det visar att det finns en skillnad i vilken kognitiv aktivitet man gör och hur den förbättrar matematikinlärningen, säger Torkel Klingberg, professor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska institutet.

Det är med andra ord sannolikt att barn som får träna upp sitt visuella arbetsminne och problemlösning gör bättre ifrån sig under matematiklektionerna i skolan.