Pappor deppar längre

Text:

Depression efter förlossning är välkänt hos kvinnor. Att det är vanligare om bebisen behöver intensivvård är också konstaterat. Men hur är det med papporna?

I en studie i tidskriften Pediatrics konstaterar amerikanska forskare att depressionsrisken för såväl mor som far ökade om barnet behövde neo­natalvård, men att depressionssymtomen minskade signifikant för mammorna när de blev utskrivna. Det gällde dock inte papporna.

I studien testades 431 föräldrar till för tidigt födda barn för depressionssymtom genom Edinburgh postpartum depression scale (EPDS) vid fyra tillfällen: när de skrevs in på neonatal­avdelningen, när de skrevs ut, samt 14 respektive 30 dagar efter hemkomst. Vid inskrivning visade 33 procent av mammorna och 17 procent av
papporna depressionssymtom. Men under hemvistelsen blev mödrarnas depressionssymtom tio gånger lägre, medan de hos papporna var desamma efter hemkomsten.

Forskarna menar att depression hos nyblivna pappor behöver uppmärksammas mer, inte bara för deras egen skull, utan också för att ge barnet bästa möjliga förhållanden att växa upp i.