Varför blir folk deprimerade?

Text:

Bild: Maria Hergueta

FRÅGA:

Varför blir människor deprimerade? Vad finns det för mening med det? Om det nu finns någon?

⁄ Paul, 15 år

SVAR:

Jag skulle vilja säga att flertalet känslor vi har är meningsfulla, även om alla känslor inte är lika välkomna. Rädsla och ångest kan till exempel skydda oss för sådant som är farligt och ilska kan hjälpa oss att stå upp för oss själva. Problem uppstår när känslan inte ger med sig, när den uppstår i situationer där den inte verkar göra nytta eller när den hindrar oss väldigt mycket från att leva det liv vi vill leva. Det är samma sak med depression. Depression eller nedstämdhet har nog alla upplevt någon gång. Känslan kan uppstå som en helt normal reaktion på en förlust, alltså när vi har förlorat någon eller när något inte blir så som vi hade önskat. På så sätt kan nedstämdheten vara en viktig signal om att vi exempelvis behöver sörja.

Den kan också signalera att vi kräver för mycket av oss själva, att vi är i en situation som inte är bra för oss, eller att vi inte tar hand om oss själva på ett bra sätt. I sådana situationer tänker jag på nedstämdheten som en ”vän” som försöker tala om något viktigt för mig.

Ibland kan det helt enkelt handla om att ta en paus och kanske kolla att vi uppfyller våra basala behov som sömn, mat och rörelse.

Men det går inte alltid att påverka den egna livssituationen, till exempel när det är mycket i skolan, bråk hemma eller många val som behöver göras och som kan påverka framtiden. Om mycket i livet tar energi just nu kan man fundera över om det går att fylla på med energi på något sätt. Vad mår jag bra av? Kan jag få till en bättre balans mellan saker som tar energi och saker som ger energi? Vad tycker jag är viktigt i livet?

Ibland håller depressionen i sig. Kanske känns det som att bära på en tung ryggsäck och det kan vara svårt att veta hur vi ska göra för att må bättre. Då är det viktigt att söka hjälp på en vårdcentral, skolhälsovården eller  ungdomsmottagningen om man är yngre.

⁄ Matilda Wurm, legitimerad psykolog/Psykologiguiden UNG

Svar från legitimerade psykologer på Sveriges psykologiförbunds sajt psykologiguiden.se och på ung.psykologiguiden.se