Pappalek är bra för barn

Text:

Bild: Istockphoto

Genom att läsa för dem, berätta sagor och leka med dem, kan pappor ge sina barn bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det visar en studie från University of Leeds där forskare har analyserat skolresultaten hos 5 000 barn mellan fem och sju år. Mammornas omvårdnad verkar påverka barnens känslomässiga utveckling, medan ett samband alltså sågs mellan hur närvarande papporna varit och barnens skolresultat. Barn vars pappor ofta lekte med dem som treåringar, presterade bättre i skolan som femåringar.