Osjälviska får fler barn och högre lön

Text:

Bild: Getty Images

Att dela med sig av sina pengar och sin tid för att man bryr sig om andra ger även egna fördelar. Det visar en studie där svenska forskare har analyserat europeiska och amerikanska data om inkomst och barnafödande. Statistiken har de sedan kombinerat med att ställa frågor om attityder och beteende. Resultaten visar att de som agerat mest osjälviskt får flest barn och att de måttligt osjälviska får högst lön. Lägg till detta att tidigare forskning visar att osjälviska personer är lyckligare, har bättre hälsa och har bättre relationer än själviska.

Bakom studien står forskare vid Institutet för framtids-studier, Stockholms univer-sitets Centrum för evolutionär kulturforskning och University of South Carolina. Resultaten har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.