Ordningssinnet gör människan unik

Text:

Bild: Istockphoto

Att komma ihåg ordningen på information är en förmåga som skiljer människan från andra djur. Det kallas sekvensminnes-hypotesen och den bekräftades nyligen i en serie experiment där dvärgschimpansers och människors minnesförmågor testades genom att de fick trycka på skärmar för att lära sig skilja på olika sorters korta sekvenser. Schimpanserna glömde bort det de sett redan efter 5–10 sekunder medan människor lärde sig skilja på sekvenserna direkt. Studien är publicerad i PLoS One.