Nu avslutas The human brain project

Text:

Bild: Istockphoto

I år avslutades The human brain project, ett EU-finansierat samarbete mellan 19 länder och med en total kostnad på en miljard kronor. Målet för Europas största satsning på neurovetenskap har under tio år varit att få en djupgående förståelse av den mänskliga hjärnans komplexitet genom tvärvetenskapliga samarbeten.

Inledningsvis såldes satsningen in av den kontroversiella chefen för projektet, hjärnforskaren Henry Markram, som ett försök att bygga en realistisk datormodell av den mänskliga hjärnan. Markram fick tidigt mycket kritik för det orealistiska målet och fick sedermera sparken. Men när projektet tidigare i år gick i mål, presenterade man trots allt en ”tredimensionell digital atlas” av den mänskliga hjärnan. Atlasen, som finns fritt tillgänglig på nätet, innehåller i grafisk form en oerhörd mängd data där forskare snabbt kan få fram information om olika hjärnstrukturer och deras inbördes förbindelser. För den enskilde forskaren kan detta vara ett enkelt sätt att i lättillgänglig visuell form få samlad information som annars skulle ta lång tid att sammanställa och även för den allmänt intresserade är det ett fascinerande material som presenteras.
­Kritiska röster har dock vädrat frågan om projektets resultat är värda dess stora kostnad.