Mozart mot epilepsi

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Den berömda Mozart-effekten, där det hävdades att barn som lyssnade på Mozart blev smartare och presterade bättre i skolan, har avskrivits som en myt.

Men nu visar flera studier att daglig Mozartlyssning däremot kan bidra till färre epileptiska anfall. I den ena studien lät forskarna en grupp på 16 personer som lider av epilepsi lyssna på sex minuter av Mozarts sonat för två pianon i D-dur (K. 448) varje dag under tre månaders tid, och sedan låtit samma grupp lyssna på liknande musik (men inte av Mozart) under en lika lång tid.

Resultatet var att antalet epilepsi-anfall minskade under den tid deltagarna lyssnade på Mozart, men inte när de lyssnade på den andra musiken. Så kanske kan vi tala om en Mozarteffekt här ändå.