Mindre alkoholsug efter yoga

Text:

Bild: Logan Weaver, Unsplash

En stunds yoga, eller annan konditionsträning, minskar suget efter alkohol hos personer med alkoholbrukssyndrom (som tidigare kallades alkoholberoende). Det visar en randomiserad kontrollerad studie vid Karolinska institutet. I den ingick 140 otränade män och kvinnor som diagnostiserats med alkoholbrukssyndrom. Deltagarna delades in i tre olika grupper. I första gruppen uppmuntrades deltagarna att konditionsträna tre gånger i veckan under tolv veckor, medan yogagruppen yogade lika mycket. Den sista gruppen fick traditionell telefonrådgivning med en behandlingsspecialist i stället för fysisk träning. 

Konsumtionen av alkohol minskade i alla tre grupperna med i genomsnitt sex färre glas alkohol i veckan. De nyktra dagarna blev också fler. Den största effekten märktes i yogagruppen.

– Speciellt yoga minskade nedstämdhet och ångest, vilket delvis kan förklara minskningen i konsumtion. Det finns också möjliga biologiska förklaringar; konditionsträning och yoga ökar vår motståndskraft mot stress och kan, när det görs regelbundet, påverka kemikalier i hjärnan kopplade till beroendebeteenden såsom dopamin, säger ansvarig forskare Mats Hallgren vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet.

Yogans kombination av fysisk träning och mindfulness kan vara anledningen till att den fungerar så bra.