Må bra själv – må bra i relationen

Text:

Bild: Istockphoto

Att bara mer förlåtande mot sig själv och sina egna tillkortakommanden i en romantisk relation kan göra par lyckligare. Det visar en tysk studie publicerad i tidskriften Personal Relationships.

Totalt ingick 209 heterosexuella par i enkätstudien. Resultaten visar att i synnerhet män gynnas om deras partner har mycket medkänsla med sig själv. Självmedkänsla kan definieras som att man medvetet söker kontakt med sig själv, uppskattar sig själv och tar ansvar för sitt välbefinnande.

I studien intervjuades båda parterna i relationen intervjuades i studien. De fick svara på en enkät som rörde hur nöjda de var med sin relation och fick även svara på frågor om hur mycket självmedkänsla de hade med sig själv – både i sin relation och i livet i stort.

Ju mer självmedkänsla personerna rapporterade sig ha, desto bättre var de på att kommunicera med sina partners. Ett liknande samband syntes i hur bra de var på att hantera konflikter och hantera svartsjuka. Även om studien bara tittat på samband och inte kausalitet, så menar forskarna att kopplingen är tydlig och att vikten av självmedkänsla i relationer till andra bör studeras ytterligare.