Må bättre med mer dagsljus

Text:

Kan något så enkelt som mer dagsljus under dagen och och mindre exponering för ljus på natten vara en nyckel till bättre mående? Ja, enligt en ny studie i Nature Mental Health verkar det kunna vara så.

I studien har forskarna låtit 60 000 deltagare bära en armbandsklocka som under sju dagar mätte hur mycket dagsljus de fick. Deltagarna fick sedan svara på frågor om sitt mående och forskarna kontrollerade för andra faktorer såsom skiftarbete, psykiatriska diagnoser, sömnlängd, kön och hur fysiskt aktiva försökspersonerna var. Resultaten därefter menar forskarna tyder på att mer ljusexponering nattetid var kopplat till depression, självskada och ångest medan mer dagsljus under dagen var kopplat till lägre risk för detsamma.