Leda kan leda till sadism

Text:

Bild: Istockphoto

I 15 studier med totalt över 7 000 deltagare har psykologiforskare konstaterat att uttråkade personer kan bli sadistiska. Tidigare undersökningar har visat att personer kan ge sig själva elchocker bara för att slippa att vara uttråkade. De nya studierna visar att detta beteende även kan riktas mot andra människor – och djur. I ett test fick deltagare titta på långtråkiga filmer. De fick också instruktioner om att de fick mala ner en mask (vilket egentligen inte gick, maskarna klarade sig fint i maskinen) om de fick tråkigt. Av 129 deltagare valde 13 personer att göra detta. 12 av dem fanns i gruppen som fick se den tråkigaste av filmerna. Detta test, kombinerat med en rad svarsenkäter, ligger till grund för forskarnas antagande. Artikeln är publicerad i Journal of personality and social psychology.