Kroppspositivism är positivt även för män

Text:

Att i sociala medier se så kallad kroppspositivism, positiva budskap och känslor kopplade till kroppar som inte motsvarar rådande smalhetsideal, ökar nöjdheten med den egna kroppen – för både män och kvinnor. Det visar en brittisk studie från University of Surrey. Forskarna undersökte hur kroppspositiva bilder och budskap, jämte bilder på mer ”ouppnåeliga” kroppsideal påverkade 207 unga försökspersoner i appen Instagram. Man undersökte först personernas humör, nöjdhet med den egna kroppen, hur stark deras smalhetssträvan var och i männens fall, hur stark deras strävan efter ”maskulinitet” var. Därefter fick de se bilder av smala, vältränade kvinnor i bikini och vältränade män utan tröjor – men även bilder av män och kvinnor med olika kroppsform. Därefter mättes samma saker igen.

Hos både män och kvinnor minskade de vältränade kropparna känslan av nöjdhet med den egna kroppen, medan de kroppspositiva bilderna ökade nöjdheten samt minskade smalhetssträvan hos båda könen. Effekten är tidigare känd hos kvinnor, men inte lika studerad hos män.