Kreativa människor har mindre tråkigt

Text:

Bild: Brian Stauffer, The Ispot

Kreativa människor är bättre på att njuta av att göra ingenting. Så verkar det i alla fall vara om man ska tro de psykologiforskare vid University of Arizona som i en studie kikat på kopplingen mellan människors kreativitet och förmåga att göra ingenting, vara ensam med sina egna tankar.

I studien, som publicerats i Creativity Research Journal, fick 81 personer sitta ensamma utan sina telefoner i ett rum i tio minuter och redogöra för sina tankar högt i realtid. Forskarna mätte också deltagarnas kreativitet genom ett test som mäter förmågan att tänka kreativt och utanför ramarna. Personerna med höga poäng på dessa test hade även tankebanor som var mer associativa än andra — och det var också dessa kreativa personer som kände sig minst uttråkade av att sitta sysslolösa med bara sina egna tankar.

Ett annat experiment, utfört av samma forskare, verkar bekräfta att kreativa personer har mindre tråkigt. 2 600 personer fick svara på frågor via en app och de personer som själva ansåg sig vara kreativa uppgav att de känt sig mindre uttråkade under pandemin.