Vem är en typiskt tråkig person?

Text:

Bild: Istockphoto

Hur skulle du beskriva en tråkig person? Kanske skulle du tänka att en tråkmåns har som fritidsintresse att titta på tv – och arbetar som revisor?

Detta verkar nämligen vara vanliga stereotypa uppfattningar om ”tråkiga personer”. I en studie från University of Essex undersökte forskare vad 500 personer uppfattade som tråkigt.

Till de fem tråkigaste jobben utsågs dataanalytiker, revisor, försäkringsrådgivare, städare och banktjänsteman. De allra tråkigaste ”fritidsintressena” tyckte personerna i studien var att kolla på djur, sova, vara religiös, kolla på tv och hålla på med matematik.

I en serie experiment visar studien på att människor verka undvika personer i de ovannämnda kategorierna, eftersom de tror att dessa är jättetråkiga – till och med så tråkiga att vissa sa sig vilja ha ekonomisk kompensation för att umgås med dem!  

Forskarna höjer därför ett varningens finger för att den här typen av stereotyper kan få väldigt negativa konsekvenser för personer inom vissa yrken.